Duurzaam toerisme

Milieubeleid

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. Wij vinden het belangrijk dat de mooie dingen op aarde behouden blijven en hechten veel waarde aan de relatie tussen toerisme en duurzaamheid. Reisbureau Heerhugowaard Zakenreizen Noord Holland Alkmaar Schagen Hoorn

Toerisme (zakelijk of particulier) is voor vele landen een sector die een belangrijke bijdrage levert aan de economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, en kan een sleutel zijn tot het verbeteren van welvaart, welzijn, natuur en milieu. Al sinds 2003 is de ANVR op dit punt actief. Sinds 2013 zijn de reisagenten nauw betrokken bij het bevorderen van bewust reizen. In dit kader hebben wij een beleid opgezet met de volgende doelstellingen:

Ons beleid start bij onszelf. Intern worden daar waar mogelijk milieubesparende maatregelen genomen.  Wij stellen onszelf tot doel de klant zo goed mogelijk te informeren over duurzaam toerisme, door hen te sturen en te kiezen voor milieubewuste aanbieders, en hen op de CO²-compensatie te wijzen. Dit kan via de vervoerder gebeuren, maar ook via GreenSeat, dat een onderdeel is van de Climate Neutral Group. Dit is een bedrijf met een maatschappelijke doelstelling, dat streeft naar een klimaatneutrale wereld.  Waar mogelijk selecteren wij onze leveranciers en lokale agenten onder meer op aantoonbare prestaties op het gebied van duurzaamheid. Wij maken onze leveranciers en lokale agenten bewust van het eigen beleid op het gebied van duurzaam toerisme, en verlenen, wanneer nodig en mogelijk, ondersteuning aan diezelfde partners. Reisbureau Heerhugowaard Zakenreizen Alkmaar 

DTO-certificaat

Door het volgen van workshops en bijhouden van vakliteratuur blijven wij op de hoogte van en zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam toerisme.  Met een DTO-certificaat zijn wij een verplichting aangegaan om op internationaal niveau de effecten te bestrijden van onder andere ontbossing, broeikaseffect, luchtvervuiling, uitputting van energiebronnen en milieuverontreiniging. Wij als ANVR-lid voelen ons mede verantwoordelijk voor de gehele toeristische keten en leveren mede door dit lidmaatschap een bijdrage aan duurzame ontwikkelingen.

Reisbureau Heerhugowaard Zakenreizen Noord Holland Alkmaar Schagen Hoorn

Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme is een samenwerking tussen vervoerder, reisorganisator, reisagent én u als reiziger. Wij geven u graag de volgende tips om als reiziger een steentje bij te dragen aan duurzaam reizen: Reisbureau Heerhugowaard Zakenreizen Noord Holland Alkmaar Schagen Hoorn

  • Maak gebruik van de vakantiespreiding en geniet van rust, ruimte, minder drukte en minder files in het voor- en naseizoen
  • U bepaalt uiteraard zelf hoe u op vakantie gaat, maar met openbaar vervoer naar de luchthaven is een milieuvriendelijke keuze en wel zo gemakkelijk.
  • Reist u CO2-neutraal en compenseert u uw verbruik? www.greenseat.nl
  • Respecteer gewoonten en gebruiken van de plaatselijke bevolking. Pas waar nodig uw kleding aan en fotografeer alleen mensen die dat op prijs stellen.
  • Schoon water is een kostbaar bezit. Op veel vakantiebestemmingen, ook in Europa, is een gebrek aan water. Ga er zuinig mee om en neem een douche in plaats van een bad.
  • Bespaar ook net als thuis elektriciteit; zet de airco niet zo hard aan en doe licht, televisie en radio uit als u uw accommodatie verlaat.
  • Souvenirs die gemaakt zijn van dieren (bijvoorbeeld koraal) of -gedroogde- planten (bijvoorbeeld cactussen), mogen niet worden ingevoerd en zijn dus taboe. Laat dieren, planten en koraal met rust in hun natuurlijke omgeving.
  • Shop in lokale winkels en geef zo een impuls aan werkgelegenheid en verdiensten ter plaatse.
  • Seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren is wereldwijd een groot probleem. Naar schatting worden meer dan 2 miljoen kinderen en jongeren  dagelijks geconfronteerd met seksuele uitbuiting. Heeft u als reiziger een vermoeden van seksuele uitbuiting, neemt u dan direct contact op met het hotelmanagement, uw reisbegeleider, ambassade of lokale autoriteiten. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op www.meldkindersekstoerisme.nl

CO² - compensatie

Wij brengen onze klanten in contact met GreenSeat dat de CO²-uitstoot compenseert via het opzetten van duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Zij zetten zich in om reizigers een eenvoudiger inzicht te kunnen geven in de CO² uitstoot van reizen.

GreenSeat berekent op verzoek per vlucht de uitstoot van CO² en andere broeikasgassen. Deze uitstoot kan financieel gecompenseerd worden. De fondsen die hierdoor ontstaan, investeert GreenSeat in duurzame energieprojecten en in de aanplant, bescherming en het beheer van bossen. Het proces van certificatie van deze bosprojecten staat onder toeziend oog van het gerenommeerde SGS (Société Générale de Surveillance). De bosprojecten worden continu beoordeeld op duurzaam bosmanagement en de opslagcapaciteit van CO².

Wilt u meer informatie of deelnemen aan dit project? Raadpleeg hiervoor  www.greenseat.nl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial