Privacy Policy

Algemene Voorwaarden

Op onze website verstrekken wij informatie zodat u zelfstandig een vakantiekeuze kunt maken en deze reis (direct) kunt boeken. De ANVR reisvoorwaarden en de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen zijn van toepassing op de door ANVR Reisorganisatoren aangeboden reizen en diensten.
Op alle overige onderdelen van deze reservering zijn de ANVR boekingsvoorwaarden van toepassing. De reservering, met uitzondering van losse vliegtickets, valt onder de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden .

ANVR Reisvoorwaarden
Hierin staan de wederzijdse rechten en plichten beschreven van de reisorganisator en van de consument. Deze zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond.

ANVR Boekingsvoorwaarden
Deze bemiddelingsvoorwaarden van de reisagenten bieden zowel de consument als de reisagent een duidelijke positie.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van onze website, kan het helaas in de praktijk voorkomen dat u onjuistheden of verouderde informatie op de website aantreft. Hoogstins World Travel Advisors is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Bovendien kunnen aan alle aanbiedingen, extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende reisorganisatie en/of luchtvaartmaatschappij. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van de aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Privacy voorwaarden

Hoogstins World Travel Advisors respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. Hoogstins World Travel Advisors stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte vakantie. Niets uit deze website mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze ook, zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoogstins World Travel Advisors, Stationsweg 99, unit 130, 1703 WE Heerhugowaard.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer u gegevens aan Hoogstins World Travel Advisors verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder nummer 1620259. U kunt deze inzien via www.cbpweb.nl.
Voor het maken van een boeking word u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u doorgeeft gebruiken wij uitsluitend om service te verlenen en het betreffende reisproduct te leveren. Tijdens het boekingsproces kan het voorkomen dat wij u vragen gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons heeft geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciƫle exploitatie.
Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, en veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzake, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, kunt u dit doen bij info@hoogstinstravel.nl

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan symone@hoogstinstravel.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy.

Copyright
Alle publicaties van Hoogstins World Travel Advisors zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoogstins World Travel Advisors.
E-mail:info@hoogstinstravel.nl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial