Wij hebben getekend voor minder wegwerpplastic!
Met deze ondertekening erkennen wij de urgentie en de noodzaak om samen te werken  aan minder plasticvervuiling.
MVO Nederland zal de komende maanden in samenwerking met UNWTO (World Tourism Organization) en de UN Environment een concreet plan uitwerken om plasticgebruik op bestemmingen wereldwijd te reduceren en plasticvervuiling te voorkomen.